Cần giúp đỡ?Liên hệ chúng tôi
 Bom

Rời rạc Semiconductor Sản phẩm

Semiconductor thiết bị rời rạc thường đề cập đến bán dẫn diode pha lê, transistor bán dẫn được gọi là diode, transistor và các thiết bị bán dẫn đặc biệt.